سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

❤️ خدمات رایگان پنل ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
512
😍 ویو رایگان تلگرام 😍
0.01
100 / 1000
513
😍 30 عدد لایک رایگان اینستاگرام 😍
0.01
30 / 30
514
😍 50 فالوور رایگان اینستاگرام😍
0.01
25 / 100
511
😍  200 عدد ویو رایگان 😍
0.01
200 / 200

👤 ممبر گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
340
《 ممبر گروه ‌های زیر 100 کا 》اقتصادی 1️⃣
6210
500 / 10000
342
ممبر فیک [ گروه‌های زیر  100 کا ] ⭐️
6785
500 / 20000
344
《 ممبر گروه ‌های زیر 100 کا 》اقتصادی 2️⃣
7360
500 / 20000
347
ممبر اجباری گروه [ با لینک‌ خصوصی ❤️ ]
8510
1000 / 10000
348
ممبر فیک [ گروه‌ های بالای 100 کا ] ⭐️
9027.5
500 / 40000
353
ممبر اختصاصی ❗️ [ کیفیت عالی ] ❗️
10925
1000 / 50000
354
ممبر فیک گروه [ ظرفیت بالا 🚀 ] ⭐️
11270
1000 / 200000
364
ممبر اجباری گروه [ با لینک‌ عمومی ❤️ ] ظرفیت‌ بالا ⭐️
12650
1000 / 15000
362
ممبر گروه با کیفیت‌ خارجی 🇹🇩 [ گروه زیر 100 کا ] 🔵
12650
500 / 50000
361
ممبر واقعی گروه [ بسیار کم ریزش ⭐️ ]
13800
1000 / 30000
367
ممبر گروه ❗️ فقط خانم ❗️ کم ریزش ⭐️
13800
1000 / 10000
371
[ ممبر چت‌کن گروه ⭐️ ] کیفیت‌ بالا 🇮🇷 NEW ⚡️
14950
1000 / 5000
372
ممبر ریزش ❗️ صفر ❗️ گروه
14950
500 / 80000
379
ممبر گروه با کیفیت‌ خارجی 🇹🇩 [ ظرفیت‌ بالا 👌 ]
17250
1000 / 100000
384
ممبر فروشگاهی گروه - مختلط [ واقعی ⭐️ ]
18400
1000 / 5000
393
ممبر فروشگاهی گروه - آقا [ واقعی ⭐️ ]
24150
1000 / 35000
398
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ] ❤️
48875
500 / 50000
399
انتقال گروه به گروه 🇮🇷 [ گروه خصوصی ❤️ ] ⭐️
72450
500 / 30000
400
ممبر فروشگاهی گروه - خانم [ واقعی ⭐️ ]
72450
1000 / 8000
403
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ] < بالای 100k > ⭐️
96600
1000 / 50000
405
انتقال گروه به گروه [ گروه خصوصی ⭐️ ]《 بالای 100k 》
121900
1000 / 30000
406
انتقال گروه به گروه [ خارجی 🇱🇷 ] 🔵
193200
500 / 5000
409
پروکسی ⭐️ [ باکیفیت‌ترین تبلیغ گروه ] ⭐️
540500
1000 / 3000

👤 ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
334
ممبر ارزان قیمت 🔴 [ ویـــــــــــــــژه ]
4255
1000 / 10000
336
ممبر هیدن ارزان کانال
4370
500 / 10000
339
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال زیر 100 کا
6037.5
1000 / 40000
341
ممبر فیک کانال ➖ کانال زیر 100 کا 🔵
6210
1000 / 50000
343
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 100k تا 200 کا
6785
1000 / 40000
345
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 200 تا 300 کا
7935
1000 / 40000
346
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 100 کا
8452.5
1000 / 80000
349
ممبر فیک کانال ➖ کانال  زیر  300 کا 🔵
9200
1000 / 100000
350
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 200 کا
9660
500 / 80000
351
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 300 کا تا 400 کا
10350
1000 / 40000
352
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 300 کا
10867.5
500 / 80000
355
ممبر اجباری [ عادی ] ویو دار ➖ زیر 200 کا ⚪️
10982.5
1000 / 100000
356
ممبر پنلی (1) کمکی ⭐️ اجباری کانال《 کانال زیر 300 کا 》
11385
1000 / 300000
357
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 400 کا تا 500 کا
11442.5
1000 / 40000
358
ممبر کانال [ بسیار‌ کم ریزش ] زیر 200 کا ⚫️
11442.5
1000 / 150000
359
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 400 کا
11960
500 / 80000
360
ممبر قفلی‌ کانال ➖ زیر 200 کا 🔒 [ خروج‌ اعضا‌ محدود‌ میشود ]
12305
500 / 150000
363
ممبر کانال فقط ❗️ خانوم ❗️ ریزش صفر ⭐️
12535
1000 / 10000
365
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 500 کا تا 1 میلیون
12995
500 / 60000
366
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 500 کا
13685
500 / 80000
368
ممبر پنلی (2) کمکی ⭐️ اجباری کانال《 کانال زیر 500 کا 》
14375
1000 / 200000
369
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 1 میلیون
14835
500 / 80000
373
ممبر اجباری [ عادی ] ویو دار ➖ زیر 500 کا ⚪️
14950
1000 / 100000
370
ممبر بازدید دائم 👁 [ کم ریزش ⭐️ ] < کانال زیر 500 کا >
14950
1000 / 200000
374
ممبر فیک کانال [ اروپا 🇹🇩 کانال زیر 300 کا ]🔵
14950
500 / 15000
375
ممبر فیک کانال ➖ کانال زیر 1 میلیون 🔵
14950
1000 / 100000
377
ممبر ریـــــــــــزش صفر ⚠️ [ کانال زیر 200 کا ]
15525
500 / 100000
376
ممبر کانال [ بسیار‌ کم ریزش ] زیر 500 کا ⚫️
15525
1000 / 150000
378
ممبر پنلی (3) کمکی ⭐️ اجباری کانال《 کانال زیر یک میلیون 》
16675
1000 / 200000
380
ممبر ریــــــــــــــــزش صفر ⚠️ [ کانال زیر 500 کا ]
17825
1000 / 100000
381
ممبر اجباری [ عادی ] ویو دار ➖ زیر 1 میلیون ⚪️
18400
1000 / 100000
382
ممبر قفلی‌ کانال ➖ بالای 200 کا 🔒 [ خروج‌ اعضا‌ محدود‌ میشود ]
18400
1000 / 100000
385
ممبر نیترو کانال  ➕ بازدید ایرانی 🇮🇷 ⭐️
18400
1000 / 100000
383
《 🇺🇸《 ❗️ فیک ریزش صفر ❗️ 》🇹🇩 》
18400
500 / 80000
386
ممبر کانال [ بسیار‌ کم ریزش ] زیر 1 میلیون ⚫️
18975
1000 / 150000
387
ممبر بازدید دائم 👁 [ کم ریزش ⭐️ ] ظرفیت‌ بالا 🚀
19550
1000 / 200000
388
ممبر فیک کانال [ اروپا 🇹🇩 کانال زیر 300 کا ] (ظرفیت بالا ) 🔵
19550
1000 / 30000
389
ممبر فروشگاهی کانال [ 90% فعال ❤️ ]
21850
1000 / 100000
390
ممبر فیک کانال [ اروپا 🇹🇩 کانال بالای 300 کا ] 🔵
21850
500 / 50000
391
ممبر میلیونی - اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا ⭐️
21850
1000 / 250000
392
ممبر ریـــــــــــــــــزش صفر ⚠️ [ کانال زیر یک میلیون ]
22425
500 / 100000
394
ممبر اجباری [ فوق کیفیت ] ⭐️
24150
1000 / 100000
395
ممبر میلیونی - اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀 [ کمکی ] ⭐️
26450
1000 / 200000
397
ممبر گُـــــــــــــــلد کانال [ بهترین اجباری جهان ⭐️ ]
31050
1000 / 80000
401
اختیاری [ پاپ آپ مختلط ] ❤️
72450
1000 / 10000
402
اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ] ❤️
88550
1000 / 10000
404
ممبر آپلودر ⭐️ [ اعضای کاملا واقعی ] ⭐️
97750
1000 / 50000
407
🟣 نوع اول 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
310500
1000 / 5000
408
🟣 نوع دوم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
425500
1000 / 10000
410
🟣 نوع سوم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
667000
1000 / 10000
411
🟣 نوع چهارم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
908500
1000 / 10000
412
🟣 نوع پنجم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
1150000
1000 / 10000
413
تبلیغات گسترده 🚀 [ جذب اختیاری ]
1414500
1000 / 10000
414
🟡 نوع اول SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی 💯
2185000
1000 / 20000
415
تبلیغات نیتیو 🇮🇷🎖 [ جذب اختیاری ]
2932500
1000 / 5000
416
🟡 نوع دوم SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی 💯
3105000
1000 / 20000

ریکشن تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
525
ری‌ اکشن میکس مثبت ✅ + بازدید
14375
10 / 5000000
524
ری‌ اکشن میکس منفی ⛔️ + بازدید
14375
10 / 5000000
523
ری‌اکشن آتش 🔥💥 + بازدید
14375
10 / 5000000
521
ری‌اکشن ترس 😱😨 + بازدید
14375
10 / 5000000
520
ری‌اکشن جشن 🎉🎊 + بازدید
14375
10 / 5000000
517
ری‌اکشن خوشحال 😀😊 + بازدید
14375
10 / 5000000
516
ری‌اکشن قلب ❤️ + بازدید
14375
10 / 5000000
519
ری‌اکشن موافق 👌👍 + بازدید
14375
10 / 5000000
522
ری‌اکشن پوو + بازدید
14375
10 / 5000000
518
ی‌اکشن تهوع + بازدید
14375
10 / 5000000
527
ری‌اکشن خنده 😂😄 + بازدید
16100
10 / 100000
528
ری‌اکشن مخالف 😒👎 + بازدید
16100
10 / 100000
526
ری‌اکشن گریه 😢😭 + بازدید
16100
10 / 100000

فالوور واقعی ایرانی با ضمانت کامل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
531
پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی)
227700
1000 / 1000
532
پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی)
345000
1000 / 1000
533
پکیج 3 ( جذب 3 الی 4 کا فالوور واقعی)
437000
1000 / 1000
534
پکیج 4 ( جذب 4 الی 5 کا فالوور واقعی)
586500
1000 / 1000

خدمات ریل ( reels ) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
542
سیو پست ⭐️ Reel ⭐️
908.5
100 / 15000
543
ویو reels ⭐️
1667.5
100 / 1000000
544
REEL ویو ➕ Reach ➕ Impression ⭐️😍
6785
100 / 5000000
545
لایک reels 👍❤️
6900
50 / 10000

♋ خدمات اکسپلور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
557
بازدید پروفایل (پروفایل ویزیت) ⭐️❤️
1725
100 / 500000
558
Shares (اشتراک گذاری) پست  ⭐️
7360
100 / 1000000
559
ویو + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و ... 😍
10235
1000 / 100000
560
لایک + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و ... 😍
13800
500 / 6000

👁 بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
515
⭐️ بازدید تک پست ارزان تلگرام ⭐️
126.5
200 / 6000
418
🔥 بازدید تک پست تلگرام
149.5
200 / 20000
419
بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی ) ❗️❤️
322
100 / 200000
420
بازدید 5 پست تلگرام
897
100 / 100000
421
بازدید 5 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
1495
100 / 200000
422
بازدید 10 پست تلگرام
1667.5
300 / 15000
423
بازدید 10 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
2875
100 / 200000
424
بازدید 20 پست تلگرام
3047.5
300 / 15000
425
بازدید 20 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
5347.5
200 / 200000
426
بازدید 50 پست تلگرام
5865
300 / 15000
427
بازدید 50 پست تلگرام ➖ ظرفیت بالا
6440
300 / 100000
428
بازدید 100 پست تلگرام
7762.5
500 / 15000
429
بازدید 50 پست (قابلیت بازدید پست فورواردی )
12420
200 / 200000

👤 فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
529
فالوور فیک ویژه ➖ استارت آنی ⭐️
4025
100 / 1000
530
فالوور ارزان 🔶
7475
200 / 14999
431
فالوور میکس ایرانی و بین المللی ➖ فول پروفایل 🔷
8050
100 / 50000
433
فالوور  میکس [ 30 درصد هدیه ] [ استارت آنی ] ظرفیت 2 میلیون ⚫️
8970
200 / 2000000
432
فالوور میکس ايراني ➖ کیفیت بی نظیر ⭐️
9085
100 / 600000
434
فالوور اینستاگرام ➖ ریزش پایین ⚫️
9890
100 / 20000
437
فالوور میکس ایرانی (سرعت بالا) ⚫️ (استارت آنی) ⚫️
12995
200 / 100000
436
🔥 فالوور ایرانی میکس ( تا 25% هدیه) ➖ ظرفیت 2 میلیون ⭐️
14375
100 / 2000000
441
فالوور میکس ایرانی 🔴 (سرعت بالا) ⭐️ (استارت آنی)
14950
100 / 100000
438
فالوور ( نوع 3 ) بسیار پر سرعت ➖ با کیفیت ⭐️
15870
2000 / 100000
442
فالوور ( نوع 6 ) فول پروفایل ➖ 50% ایرانی 🔵
17020
100 / 6000
439
فالوور ( نوع 4 ) پر سرعت ➖ کیفیت خوب
17250
10 / 500000
443
فالوور ( نوع 7 ) ❤️ جبران ریزش تا 10 روز ❤️
19435
50 / 10000
445
فالوور ایرانی [ سرعتی ] استارت آنی ➖ اختصاصی ⭐️ 
20010
200 / 70000
446
فالوور سرور میکس سرعت بالا ❤️ کیفیت خوب 
20585
100 / 50000
444
⭐️ فالوور VIP فول ایرانی ⭐️
20700
100 / 80000
447
⭐️ فالوور ویژه فول ایرانی ⭐️
22827.5
100 / 6000
449
فالوور ایرانی ⚫️ کیفیت فوق العاده عالی ⚫️
27025
100 / 50000
450
فالوور ایرانی ⭐️ VIP ⭐️
28750
100 / 100000

بسته های طلایی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
453
پکیج طلایی 🔵 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
31625
1000 / 1000
454
پکیج الماس 🔴 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
49450
1000 / 1000
455
پکیج یاقوت ⚫️ (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
77050
1000 / 1000
456
⭐️ پکیج اختصاصی ⭐️
132250
1000 / 1000

👤 فالوور اینستاگرام واقعی ایرانی (پاپ آپ)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
457
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 2 ساعته ) ⚫️
151800
1000 / 1000
458
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 4 ساعته ) 🔴
267950
1000 / 1000
459
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 6 ساعته ) 🔵
937250
1000 / 1000

❤ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
535
لایک خارجی کیفیت خوب  ⭐️ ارزان ⭐️
1702
50 / 30000
536
لایک ارزان ➖ اینستاگرام ⭐️
1955
100 / 50000
537
لایک ایرانی ارزان ➖ کم ریزش ⭐️
2817.5
10 / 15000
461
لایک اینستاگرام ❤️🤩( 10 % هدیه ) ⭐️
3680
100 / 50000
462
⭐️لایک IGTV ➖ کیفیت عالی ⭐️
3910
197 / 500000
463
لایک اینستاگرام تا 40 درصد هدیه ❗️⭐️
4347
100 / 50000
464
لایک ایرانی نیترو 🔥 سرعتی 🔥
4358.5
100 / 1000000
465
لایک ایرانی سرعتی ⭐️ کیفیت خوب ➕ هدیه ❤️
5589
100 / 500000
467
لایک ( کیفیت عالی ) _ آنی و پروفایل دار 🔵
8050
30 / 5000
466
لایک ایرانی _ استارت آنی _ ریزش کم ❤️
8855
10 / 50000
538
لایک + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و .... 😍
13800
500 / 6000

💬 کامنت پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
471
کامنت ایرانی با متن دلخواه شما [ کیفیت عالی ] [ سرعت بالا ] ⭐️⚡️
18400
10 / 5000
470
کامنت ایرانی تبریک تولد [ استارت آنی ] ⭐️⚡️
18400
5 / 80
469
کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه [ استارت آنی ] ⭐️⚡️
18400
5 / 130
468
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی [ استارت آنی ]⭐️⚡️
18400
5 / 120
472
کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی [استارت آنی] ⭐️⚡️
18975
5 / 40

©استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
541
ویو همه استوری ها ⭐️ پر سرعت ⭐️
862.5
100 / 20000
480
ویو استوری اینستاگرام ➖ ارزان ⭐️❤️
1782.5
100 / 20000
482
بازدید استوری اینستاگرام ( بازدید همه استوری ها ) 🔥
2300
100 / 20000
485
بازدید استوری ➖ سرعتی آنی
4025
10 / 100000
548
آمار استوری Story Through Profile Visits + Displays + Impressions & Reach
13225
50 / 50000
549
رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر اول) 
41975
10 / 50000
550
رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر دوم) 
41975
10 / 50000
553
Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول) 
45425
100 / 1000000
554
Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) 
45425
100 / 1000000
552
سرویس نظرسنجی poll استوری ( افزایش گزینه سمت راست ) 
45425
100 / 100000
551
سرویس نظرسنجی poll استوری (Left Green Option) 
45425
100 / 10000

🔘 ویو پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
474
ویو پست سرعت خوب ➖ ظرفیت 50 میلیون
276
100 / 50000000
477
⚡ بازدید ویدیو اینستاگرام ➖ سرور فوق سریع 
287.5
1000 / 10000000
539
ویو ویدیو IGTV ➕ ایمیریشن ⭐️ ارزان ⭐️
483
150 / 10000000
540
ویو پرسرعت ایرانی - ارزان - 2 میلیون ظرفیت
598
100 / 2000000
476
ویو ویدیو [ IGTV ] ➕ ایمیریشن ➕ پروفایل ویزیت ❤️😍
632.5
200 / 10000000
483
ویو اینستاگرام ➕ Impressions ➕ Profile Visit
2587.5
200 / 10000000
484
بازدید پست اینستاگرام ( استارت آنی ) + IGTV + reel
2967
200 / 4000000
547
ویو + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و .... 😍
10235
1000 / 100000

♾ ویو Live اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
546
⭐️ لایک لایو اینستاگرام ⭐️
9200
200 / 10000
555
ویو لایو 30 دقیقه اینستاگرام ➖ همراه لایک و کامنت ❤️⭐️
276000
20 / 30000

سیو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
556
سیو پست اینستاگرام ➖ ویژه 😍
57.5
100 / 10000
489
سیو پست اینستاگرام ➖ ارزان ⭐️
241.5
150 / 5000
490
ذخیره پست ارزان ترین + IGTV _ عالی 🔵
563.5
100 / 15000
491
سیو (ذخیره) عکس و فیلم
1035
100 / 100000

♋ خدمات سایر اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
492
ایمپرشن + ریچ پست سرعتی ارزان ❤️⭐️
690
25 / 5000000
494
شیر 🔃 (share) پست ➖ پر سرعت
13915
100 / 5000000
495
share 🔃 (اشتراک گذاری ) استوری 
25875
100 / 1000000

✏ خدمات طراحی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
498
ادیت و روتوش عکس ⚡️
1150
1 / 5
496
طراحی لوگو ❤️
1150
1 / 5
499
طراحی کارت ویزیت ✉️
1150
1 / 2
497
طراحی کاور پست و استوری اینستاگرام ⭐️
1150
1 / 5

☢خدمات آپارات aparat

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
500
بازدید ویدیو آپارات _ ایرانی عالی 🔵⭐️
8452.5
1000 / 100000
501
لایک ویدیو آپارات _ ایرانی عالی ❤️ ⭐️
22942.5
200 / 100000
502
دنبال کننده واقعی آپارات ⭐️
101430
200 / 100000

⚫خدمات کلاب هاوس ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
503
فالور کلاوب هاوس ارزان
80500
100 / 5000
504
فالوور کلاب هاوس _ خانم ایرانی 🔵
102350
100 / 100
505
فالوور کلاب هاوس _ ایرانی ⭐️
157550
500 / 500
506
فالوور خانم ایرانی کلاب هاوس ( 5 الی 60 درصد هدیه) ⭐️❤️
419750
100 / 100

♻️خدمات اسپاتیفای spotify

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
508
اسپاتیفای plays 🔵
15870
1000 / 1000000000
509
اسپاتیفای Monthly Listeners ⚫️
52900
100 / 5000
510
اسپاتیفای Playlist Plays ❤️
58650
1000 / 1000000